Седница ће се одржати  11. септембра 2017.године (понедељак) са почетком у 10,00 часова у просторијама Градске општине Севојно, Миливоја Марића  бр.40.

 

          ПРЕДЛОГ ДНЕВНОГ  РЕДА

 

  1. УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ЈУН 2017. ГОДИНЕ

( Материјал у прилогу, предлагач: Веће Градске општине Севојно, Стручна обрада: Градска управа за финансије)

 

У случају оправдане спречености обавестити на телефоне: 531-588, 530-094 или на други погодан начин.

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

    ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО

Иван Цвијовић

Записник са 20. седнице Скупштине можете преузети овде

Извештај о извршењу одлуке о буџету Градске општине Севојно за период Јануар- Јун 2017. године можете преузети овде