Седница ће се одржати  20. децембра 2017. године (среда) са почетком у 10,00 часова у просторијама Градске општине Севојно, Миливоја Марића  бр.40.

 

                                       ПРЕДЛОГ ДНЕВНОГ  РЕДА

 

  1. ПРЕДЛОГ OДЛУКЕ O ПРЕНОСУ СРЕДСТАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО НА УПЛАТНИ РАЧУН ГРАДА УЖИЦА

( Материјал у прилогу, предлагач: Веће Градске општине Севојно, Стручна обрада: Градска управа за финансије)

 

  1. ПРЕДЛОГ OДЛУКЕ O БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО ЗА 2018. ГОДИНУ

( Материјал у прилогу, предлагач: Веће Градске општине Севојно, Стручна обрада: Градска управа за финансије)

 

  1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО

                 ( Материјал у прилогу, предлагач: Веће Градске општине Севојно)

 

  1.   ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ  ИЗВЕШТАЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА И ПРАВИЛНОСТИ  ПОСЛОВАЊА ГРАДСКЕ ОППШТИНЕ СЕВОЈНО ЗА 2016. ГОДИНУ

                 ( Материјал у прилогу, известилац: Управа Градске општине Севојно)

 

У случају оправдане спречености обавестити на телефоне: 531-588, 530-094 или на други погодан начин.

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

    ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО

                                                                                               Иван Цвијовић

Записник са 22. седнице Скупштине Општине Севојно можете погледати/преузети овде

Одлуку о преносу средстава Градске Општине Севојно на уплатни рачун града Ужица можете погледати/преузети овде

Одлуку о буџету Градске Општине Севојно за 2018 годину можете погледати/преузети овде

Решење о разрешивању и именовању председника изборне комисије Градске општине Севојно можете погледати/преузети овде