Седница ће се одржати  02. фебруара 2018.године (петак) са почетком у 10,00 часова у просторијама Градске општине Севојно, Миливоја Марића  бр.40.


ПРЕДЛОГ
ДНЕВНОГ  РЕДА

 

  • ПРЕДЛОГ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

                  ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО ЗА 2018. ГОДИНУ

( Материјал у прилогу, предлагач: Веће Градске општине Севојно)
У случају оправдане спречености обавестити на телефоне: 531-588, 530-094 или на други погодан начин.

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

    ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО

                                                                                             Иван Цвијовић

Локални акциони план запошљавања Градске општине Севојно за 2018. годину можете погледати/преузети ОВДЕ

Записник са 23. седнице Скупштине градске општине Севојно можете преузети/погледати ОВДЕ

Записник са 24. ванредне седнице Скупштине градске општине Севојно можете преузети/погледати ОВДЕ