Севојно ; 22.11.2019.године

На данашњој седници  већe градске општине Севојно донело је Решење о постављењу начелника управе градске општине Севојно на мандатни период пет година.

Решење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу Града Ужица“.

Разматрана су питања од интереса за функционисање локалне самоуправе као и начин њиховог решавања.