Веће ГО  утврдило је предлог Одлуке о завршном рачуну буџета за 2017.годину и упутило га Скупштини ГО на усвајање.

Именован је Локални савет за запошљавање.

Председник ГО упознао Веће о формирању Комисије за избор пројеката за омладину који ће се реализовати у 2018.години.

За те намене у Буџету ГО  планирано је  800.000 динара.