Севојно 24.јул. На дневном реду данашње седнице Општинског Већа, одобрeн трансфер  средстава за 3. квартал 2018.године , спортским клубовима и удружењима, са територије Градске општине Севојно, а на основу годишњих програма из области спорта.

Разматран захтев за новчану помоћ ОУБОР-а Севојно.

Отворена расправа око предлога Комисије за одређевање локација на којима ће се изводити инфраструктурни радови до краја године.

Организациони одбор предложио програм прославе Празника ГО Севојно