РЕПУБЛИКА СРБИЈА

           ГРАД УЖИЦЕ

           СКУПШТИНА

           ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО

           I Број 06 – 326/2019

           29.05.2019. године

           С е в о ј н о

 

На основу члана 33.Статута Градске општине Севојно („Службени лист града Ужица“, број 20/14) и члана 52. Пословника Скупштине Градске општине Севојно  („Службени лист града Ужица“, број 30/14), с а з и в а м

 9. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО

 

Седница ће се одржати  5. јуна 2019.године (среда) са почетком у 10,00 часова у просторијама Градске општине Севојно, Миливоја Марића  бр.40.

 

                                       ПРЕДЛОГ ДНЕВНОГ  РЕДА

 

  1. УСВАЈАЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО ЗА 2018. ГОДИНУ

( Материјал у прилогу, Предлагач: Веће Градскке општине Севојно, Стручна обрада: Градска управа за финансије)

 

  1. УСВАЈАЊЕ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОСЛОВНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО

( Материјал у прилогу)

Молимо Вас да седници обавезно присуствујете. У случају оправдане спречености обавестити на телефон: 530-094 или на други погодан начин.

 

                                                                     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

                                                                                   Никола Гогић, с.р.