РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД УЖИЦЕ

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО

I Број 06-502 /18

27.08. 2018.године

С е в о ј н о

 На основу члана 33.Статута Градске општине Севојно („Службени лист града Ужица“, број 20/14) и члана 52. Пословника Скупштине Градске општине Севојно  („Службени лист града Ужица“, број 30/14), с а з и в а м

 4. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО

Седница ће се одржати 04.09.2018.године (уторак) са почетком у 10,00 часова у просторијама Градске општине Севојно, Миливоја Марића  бр.40.

ПРЕДЛОГ ДНЕВНОГ  РЕДА

  1.  УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ЈУН 2018. ГОДИНЕ

(Материјал у прилогу, предлагач: Веће Градске општине Севојно, стручна

обрада: Градска управа за финансије)

 

  1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО ЗА 2018. ГОДИНУ

(Материјал у прилогу, предлагач: Веће Градске општине Севојно, стручна

обрада: Градска управа за финансије)

 

  1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО

( Материјал у прилогу, предлагач: Oдборничке групе Скупштине Градске општине Севојно)

  Молимо Вас да седници обавезно присуствујете, у  случају оправдане спречености обавестити на телефон: 530-094 или на други погодан начин.

 

  ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО

                                                                                   Никола Гогић

Извештај о шестомесечном извршењу буџета за ГО можете погледати/преузети ОВДЕ

Одлуку о изменама и допунама одлуке о буџету можете погледати/преузети ОВДЕ

Записник са седнице можете погледати/преузети ОВДЕ

Предлог решења о именовању Изборне комисије Градске општине Севојно можете погледати/преузети ОВДЕ