У складу са планом активности, СУБРЕЦ пројекат је набавио 300 компостера за кућно компостирање биоразградивог отпада, у Ужицу. Током претходна три јавна позива, подељено је 286, док се у четвртом јавном позиву врши подела преосталих 14 компостера.

Компостери су намењени за компостирање кухињског и баштенског отпада у индивидуалним кућама и за њихово добијање могу конкурисати сва домаћинства која испуњавају следеће услове:
– да се налазе на територији Града Ужица (укључујући и сеоске месне заједнице),
– да имају своје двориште и адекватан простор за постављање компостера (земљана површина);
– да нису добила компостере у претходном периоду (три позива током 2020. и ранији пројекат Града Ужица, реализован 2014. године);
– да су сагласна са повременим надзором компостера, у циљу спровођења мониторинга система.

Имајући у виду да је преостао мањи број компостера, те да је реч о четвртом јавном позиву за претходних 6 месеци, Комисија СУБРЕЦ пројекта је донела одлуку да се подела компостера грађанима врши до истека залиха, тачније док се не пријави 14 валидних пријава, када се позив аутоматски затвара. Комисија ће сукцесивно прегледати пристигле пријаве и одлучивати о њиховој исправности, тј. о испуњености услова дефинисаних позивом.

Заинтересовани грађани, своје пријаве могу слати на адресу: ererecikliraju@gmail.com, или у инбоx званичне ФБ странице “Ере рециклирају”, почев од данас (05. октобра). Приликом подношења пријаве, пожељно је доставити и фотографију дворишта (локације где се компостер планира поставити). Листа 14 домаћинстава, која буду изабрана за доделу компостера, биће објављена на ФБ страници “Ере рециклирају”, након што комисија прегледа и оцени пристигле пријаве (рок за ову активност зависи искључиво од заинтересованости грађана и њихове брзине конкурисања).

Евентуална питања и недоумице, можете слати на ФБ „Ере рециклирају“ или позвати на бесплатан број Кол центра ЈКП „Биоктош“: 0800 031 030 или 031/525 427.

Увођење компостирања, као модела управљања органским отпадом у домаћинствима, део је активности прекограничног пројекта „Предграђа рециклирају – Успостављање система управљања отпадом у приградским насељима Ужица и Тузле“ (SUBREC), којег кофинансира Европска унија кроз Програм прекограничне сарадње Србија – Босна и Херцеговина 2014 – 2020, у оквиру инструмента претприступне помоћи (ИПА II).

Документа за преузимање

Критеријуми за бодовање пријаваПријавни образац