Позив, који је објављен 22. маја, отворен је до 6. јула 2018. године, а право учешћа имају предузетници и предузетнице, микро и мала предузећа регистрована у 99 градова и општина укључених у програм ЕУ ПРО, која се примарно баве производњом или пружају ИТ услуге, а основана су између 1. јануара 2013. и 31. децембра 2017. године.

„Европска унија путем овог позива пружа подршку малом бизнису који чини стуб привреде и кључан је за економски раст и повећање запослености, те су тако опредељена средства намењена за набавку опреме и увођење услуга што ће допринети већој продуктивности, увођењу иновација, побољшању квалитета постојећих или развоја нових производа, а најважније, отварању нових радних места“, рекла је Оливера Костић, менаџерка сектора за мала и средња предузећа у програму ЕУ ПРО.

У оквиру позива подржаће се две групе предузећа- прва група обухвата новооснована предузећа која су регистрована између 1. јануара 2016. и 31. децембра 2017. године, за које бесповратна средстава по појединачном пројекту износе од 10.000 евра до 20.000 евра.

У другој групи су предузећа која послују дуже од три а највише пет година, односно регистрована су између 1. јануара 2013. и 31. децембра 2015. године, док вредност појединачних пројеката износи од 10.000 евра до 30.000 евра, или 50.000 евра за брзорастућа и извозно оријентисана предузећа.

Предузећа морају да буду већински у домаћем приватном власништву и да имају остварену пословну добит на крају 2017. године као и измирене обавезе по основу уплате пореза и доприноса. Такође, корисници средстава треба да обезбеде финансијско учешће у пројекту у висини од 20 одсто за прву групу предузећа, односно 30 одсто укупних прихваћених трошкова пројекта за другу групу предузећа.

Избор корисника ће се одвијати кроз две фазе, прво оцењивањем и рангирањем поднешених концепата пројеката, а затим у другој фази евалуацијом разрађених предлога пројеката који су позитивно оцењени у првој фази.

Више информација о самом позиву, критеријумима за избор корисника, начину конкурисања као и документација за пријављивање доступне су на веб сајту ЕУ ПРО-а: Јавни позив за подношење предлога пројеката за набавку опреме и увођење услуга за предузетнике, микро и мала предузећа .

Представљањe позивa за доделу бесповратних средстава предузетницима, микро и малим предузећима у Ужицу је петак, 8. јуна 2018. у 10 часова у Високој пословно – техничкој школи струковних студија (Трг Светог Саве 34).

Више информација погледајте/преузмите кликом на http://uzice.rs/eu-pro-predstavlja-poziv-za-dodelu-bespovratnih-sredstava-preduzetnicima-mikro-i-malim-preduzecima/