У току су радови на геотехничким и геомеханичким испитивањима који су непходни за израду пројектне документације за пасарелу преко Државног пута IБ реда бр.23 за безбедан прелаз пешака.

Радове изводи фирма “ГЕОЕРА”, а изградња пасареле финансираће се из средстава Владе Републике Србије.