I Јавни позив за суфинансирање трошкова вантелесне оплодње у 2023. години
ГРАД УЖИЦЕ
Број 54-1/23
17.3.2023.

I ЈАВНИ ПОЗИВ
за суфинансирање трошкова вантелесне оплодње у 2023. години

Увод Град Ужице расписује Jавни позив за суфинансирање трошкова вантелесне оплодње у 2023. години, за 7 (седам) парова, у износу од 200.000,00 динара нето, по пару.

Услови Право учешћа имају сви заинтересовани парови са пребивалиштем на територији града Ужица, најмање две године непрекидно пре датума објављивања јавног позива.

Средства на име суфинансирања трошкова вантелесне оплодње могу се доделити истом пару само једном.

Изузетно, средства се могу доделити пару који је већ користио финансијску подршку града за поступак вантелесне оплодње, уколико се на јавни позив града за суфинансирање трошкова поступка вантелесне оплодње није пријавио број парова предвиђен позивом.

У случају да се на јавни позив града за суфинансирање трошкова поступка вантелесне оплодње, није пријавио број парова предвиђен позивом, Комисија може предложити да се средства за суфинасирање трошкова вантелесне оплодње, одобре пару после рођења првог детета, уколико је за рођење наредног детета потребна биомедицински потпомогнута оплодња.

Пријава Образац пријаве може се преузети у писарници градске управе (број 12) и на званичној интернет страници Града Ужица www.uzice.rs

Уз пријаву је потребно доставити:
1) Мишљење специјалисте гинекологије и акушерства о медицинској оправданости поступка вантелесне оплодње;*
2) За запослене потврде о просечном приходу за оба партнера за месец фебруар 2023. године/за незапослене уверење да се налазе на евиденцији незапослених лица;
3) Копије /очитане личне карте за оба партнера.
* Потребно је да се заинтересовани парови обрате за мишљење др Бошку Ристановићу,
ЗЦ Општа болница Ужице, стручном члану Комисије за реализацију програма суфинансирања трошкова вантелесне оплодње.
Рок
Уколико се пријави већи број парова од броја наведеног у овом позиву, поред медицинских критеријума, примениће се и критеријуми: године старости партнерке и висина прихода подносилаца пријаве.

Контакт
Пријаве се подносе закључно са 3.4.2023. године, а преко писарнице градске управе.

Љиљана Јовановић, 031/ 590-154, 064/8062638

Образац пријаве