Град Ужице расписује други jавни позив за суфинансирање трошкова вантелесне оплодње у  2019. години,  за 5 (пет)  парова, у износу од  200.000,00 динара нето, по пару.

УСЛОВИ

Право учешћа имају сви заинтересовани парови са  пребивалиштем на територији града Ужица, најмање две године непрекидно пре датума објављивања јавног позива.

Средства на име суфинансирања трошкова вантелесне оплодње могу се доделити истом пару само једном.

Изузетно, средства се могу доделити пару који је већ користио финансијску подршку града за поступак вантелесне оплодње, уколико се на јавни позив града за суфинансирање трошкова поступка вантелесне оплодње није пријавио број парова предвиђен позивом.

У случају да се на јавни позив града за суфинансирање трошкова поступка вантелесне оплодње, није пријавио број парова предвиђен позивом, Комисија може предложити да се средства за суфинасирање трошкова вантелесне оплодње, одобре пару после рођења првог детета, уколико је за рођење наредног детета потребна биомедицински потпомогнута оплодња.

ПРИЈАВА

Образац пријаве може се преузети у писарници градске управе (број 12)

Уз пријаву је потребно доставити:

1) Мишљење специјалисте гинекологије и акушерства о потреби и сврсисходности поступка вантелесне оплодње;*

2) За запослене потврде о просечном приходу за оба супружника за месец септембар 2019. године/ за незапослене уверење да се налазе на евиденцији незапослених лица;

3)  Копије / очитане личне карате за оба супружника.

* Потребно је да се заинтересовани парови за мишљење обрате др Бошку Ристановићу, ЗЦ Општа болница Ужице, стручном члану Комисије за реализацију програма суфинансирања трошкова вантелесне оплодње.

КРИТЕРИЈУМИ

Додела средстава вршиће се на основу година старости партнерке и висине прихода подносилаца пријаве.

РОК ПРИЈАВЕ

Пријаве се подносе закључно са 15.11.2019. године, а преко писарнице градске управе.

Контакт особа: Љиљана Јовановић,  031/ 590-154, 064/8062638

Пријавни образац можете преузети ОВДЕ