У складу са Законом о пољопривредном земљишту и Одлуком о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, по условима другог круга,  оглашава се  давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у граду Ужицу за одређене катастарске општине.

Увид у документацију, графички преглед парцела по катастарским општинама и списак парцела које су предмет издавања у закуп и на коришћење, може се извршити у Градској кући Ужице, у канцеларији бр 28, сваког радног дана од 8:00 до 15:00 часова , као и на сајту града, на  веб страници  Управе за пољопривредно земљиште.

Информације се могу добити на телефон 031-590-163. Особа за контакт је  Снежана Милановић.