На основу члана 9. и 13. Статута Градске општине Севојно („Службени лист града Ужица”, број 13/19) и члана 19. Одлуке о начину и поступку учешћа грађана Градске општине Севојно у остваривању послова градске општине („Службени лист града Ужица“, број 24/19), Веће Градске општине Севојно на седници одржаној  28.11.2023. године, упућује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ

o Нацрту Одлуке о буџету Градске општине Севојно 

за 2024. годину

 

Јавна расправа о Нацрту Одлуке о буџету Градске општине Севојно за 2024. годину, спровешће се у периоду од 28.11.2023. године до 13.12.2023. године.

У том периоду грађани, организације цивилног друштва, удружења, стручна јавност, привредници, представници медија и други заинтересовани актери позвани су да узму учешће у јавној расправи. Своје предлоге, примедбе сугестије, иницијативе и коментаре грађани и остали заинтересовани могу доставити Управи Градске општине Севојно, на један од следећих начина:

  • путем електронске поште, на e-mail: gosevojno@uzice.rs
  • предајом предлога, сугестија и коментара на писарници градске општине
  • поштом на адресу: Градска општина Севојно, Миливоја Марића 40, Севојно, са назнаком: За јавну расправу oНацрту Одлуке о буџету Градске општине Севојно за 2024. годину.

Отворени састанак у оквиру јавне расправе представника надлежних органа Градске општине Севојно са заинтересованим грађанима и осталим актерима биће одржан у Скупштинској сали Градске општине Севојно дана 13.12.2023. године, са почетком у 16:00 часова.

По окончању Јавне расправе, Веће Градске општине Севојно ће сачинити извештај о одржаној јавној расправи и објавити га на званичној интернет презентацији www. sevojno.org.rs.

Саставни део овог јавног позива је Програм јавне расправе са радним текстом Нацрта oдлукe, који је Закључком о спровођењу јавне расправе о Нацрту oдлукe утврдило Веће Градске општине Севојно.

 

ПРЕДСЕДНИЦА ВЕЋА

ГРАДСКЕ  ОПШТИНЕ СЕВОЈНО

                 Мирјана Ђурић с.р.

Програм јавне расправеНацрт прихода и расхода буџета Градске општине Севојно за 2024. годинуИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО ЗА 2024. ГОДИНУ