На основу члана 9. и 13. Статута Градске општине Севојно („Службени лист града Ужица“, број 13/19) и  члана 19. Одлуке о начину и поступку учешћа грађана Градске општине Севојно у остваривању послова Градске општине Севојно („Службени лист града Ужица број“, 24/19) обавештавамо све грађане, стручну јавност, организације цивилног друштва и остале заинтересоване актере да ће се

ЈАВНА РАСПРАВА

 

o предлогу  Одлуке о буџету  Градске општине Севојно за 2023. годину одржати дан  08.12.2022. године, са почетком у 16:00 часова у Свечаној сали  Градске општине Севојно.

Рок за достављање  предлога, сугестија и мишљења у писаној и електронској форми је  08.12.2022. године на имејл – адресу:  gosevojno@uzice.rs, или подношењем писаних предлога – поднесака  путем поште или непосредно на адресу Градске општине Севојно – Миливоја Марића бр. 40, 31205 Севојно.

Документа за преузимање

Нацрт прихода и расхода за Одлуку о буџету за 2023. годинуИзвештај о јавној расправи