Јавни позив за обављање посла зимског одржавања локалних некатегорисаних путева и улица свим лицима заинтересованим за обављање посла зимског одржавања локалних некатегорисаних путева и улица на територији градске општине. Територија градске општинне подељена је на два дела, насељено место Севојно и засеок Гајеви, па се извођачи ових радова траже за сваку локацију посебно.

  • за насељено место Севојно обезбеђена је количина од 700 литара дизел горива као надокнада за обављање наведеног посла. Обавеза извођача је обезбеђење потребне механизације, благовремено и коректно чишћење преузетих деоница.
  • за засеок Гајеви обезбеђена је количина од 100 литара дизел горива као надокнада за обављање наведеног посла. Обавеза извођача је обезбеђење потребне механизације, благовремено и коректно чишћење преузетих деоница.

Молимо сва заинтересована лица да се у року од 7 (седам) дана јаве у канцеларију Градске општине Севојно. За више информација обратити се на телефон 531-588.

Јавни позив за обављање посла зимског одржавања локалних некатегорисаних путева и улица.