На основу члана 9. и 13. Статута Градске општине Севојно („Службени лист града Ужица”, број 13/19) и члана 19. Одлуке о начину и поступку учешћа грађана Градске општине Севојно у остваривању послова градске општине („Службени лист града Ужица“, број 24/19), оглашава се

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ

o Нацрту Одлуке о изменама и допунама

 Одлуке о буџету Градске општине Севојно за 2023. годину

 

Јавна расправа о Нацрту Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Севојно за 2023. годину, спровешће се у периоду од 24.05.2023. године до 07.06.2023. године.

 

У том периоду грађани, организације цивилног друштва, удружења, стручна јавност, привредници, представници медија и други заинтересовани актери позвани су да узму учешће у јавној расправи. Своје предлоге, примедбе сугестије, иницијативе и коментаре грађани и остали заинтересовани могу доставити Управи Градске општине Севојно, на један од следећих начина:

  • путем електронске поште, на e-mail: gosevojno@uzice.rs
  • предајом предлога, сугестија и коментара на писарници градске општине
  • поштом на адресу: Градска општина Севојно, Миливоја Марића 40, Севојно, са назнаком: За јавну расправу o Нацрту Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Севојно за 2023. годину.

Отворени састанак у оквиру јавне расправе представника надлежних органа Градске општине Севојно са заинтересованим грађанима и осталим актерима одржаће се у Скупштинској сали градске општине у среду 07.06.2023. године, са почетком у 16:00 часова.

По окончању јавне расправе Управа градске општине ће анализирати све предлоге, сугестије, примедбе, идеје и иницијативе, сачинити извештај о спроведеној јавној расправи и исти објавити на интернет страници градске општине.

 

Документа за преузимање

Нацрт одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџетуИзвештај о спроведеној јавној расправи – Ребаланс 2023.