На основу члана 28. Правилника о стипендирању ученика и студената, број 67-4/23 од  19.9.2023. године, Град Ужице расписује

 

 К О Н К У Р С                     

ЗА ДОДЕЛУ ГРАДСКИХ СТИПЕНДИЈА  УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА ЗА  ШКОЛСКУ 2023/2024.  ГОДИНУ

 

Текст конкурса

Образац личне изјаве

Пријава за талентоване ученике

Пријава за средњошколце са инвалидитетом

Пријава за средњошколце са интелектуланим потешкоћама

Пријава за средњошколце – троје и више деце