РЕПУБЛИКА СРБИЈА

           ГРАД УЖИЦЕ
           СКУПШТИНА
           ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО

            I Број 06-120/18

            14.03.2018.године

С е в о ј н о

 

На основу члана 33.Статута Градске општине Севојно („Службени лист града Ужица“, број 20/14) и члана 52. Пословника Скупштине Градске општине Севојно  („Службени лист града Ужица“, број 30/14), с а з и в а м

 

 

              КОНСТИТУТИВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ

                        ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО

 

 

Седница ће се одржати 22.03.2018.године (четвртак) са почетком у 10,00 часова у просторијама Градске општине Севојно, Миливоја Марића  бр.40.

 

ПРЕДЛОГ ДНЕВНОГ  РЕДА

 

 

  1. ПОТВРЂИВАЊЕ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО

( У прилогу достављен Извештај о укупним резултатима избора за

одборнике Скупштине Градске општине Севојно)

 

  1. ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

СЕВОЈНО

     (Материјал у прилогу )

 

  1. ИЗБОР ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ   СЕВОЈНО

                   (Материјал у прилогу)

 

  1. ПОСТАВЉЕЊЕ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО

                  (Материјал у прилогу)

 

 

Молимо Вас да седници обавезно присуствујете. У случају оправдане спречености обавестити на телефон: 531-998, 531-588, или на други погодан начин.

 

 

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ЗА САЗИВАЊЕ СЕДНИЦЕ

                                                                              Иван Цвијовић