Република Србија

Град  Ужице

Градска општина Севојно

Комисија за избор пројеката за омладину који ће се реализовати у 2018. години

III број 638-1/18

07.11.2018. године

Комисијa за избор пројеката за омладину који ће се реализовати у 2018 години,  након  спроведеног поступка по јавном позиву II  Конкурс за реализацију пројеката за омладину,  размотривши  благовремено поднете пријаве  на основу члана 17. Правилника о изменама и допунама Правилника о начину и поступку доделе средстава из буџета Градске општине Севојно III број 06-654/17 од 5.12.2017. године и III број 06-146/16 од 14.03.2016.године , Комисија је на састанку одржаном 07.11.2018. године  дала  следећу:

Листу вредновања и рангирања пројеката

I  На конкурс се пријавило 5 организација цивилног друштва и  1 установа: ,, Спортско удружење  Севојно “  из Севојна, Гимнастички клуб ,,Севојно “ из Севојна ,  Удружење грађана ,, Радомир Рашо Мутавџић“ , КУД,, Наш завичај“ из Севојна, ,, Фудбалски клуб Севојно“  из Севојна и Основна школа ,,Алекса Дејовић“ из Севојна.  

 

Комисија је утврдила да 2 пријаве и то: Гимнастичког клуба,, Севојно“ из Севојна и Основне школе ,,Алекса Дејовић“ из Севојана не  испуњавају услове прописане јавним позивом и као такви су одбијени.

 

У складу са напред наведеним Комисија у складу са Правилником предложила листу вредновања и рангирања  омладинских  програма приспелих на конкурс  II на следећи  начин:

 

  1. ,, Фудбалски клуб Севојно“ из Севојна у висини од:                             150.000,00 динара

2. ,,Спортско удружење Севојно “ из Севојно у висини  од:                         80.000,00 динара

 

  1. КУД,, Наш завичај“ из Севојна, у висини од:                                        80.000,00 динара

 

4.Удружење грађана ,, Радомир Рашо Мутавџић“ из Севојна       у висини  од:         40.000,00                  динара                         

 

  1. Гимнастички клуб ,,Севојно „ “ из Севојна              у висини  од  0 динара/ одбијени

 

6.Основна школа ,,Алекса Дејовић“ из Севојна у висини од                                      0динара/ одбијени

______________________________

Укупно:  350.000,00 динара                             

 

II  Листа вредновања и рангирања пројеката објавиће се на интернет презентацији Градске општине Севојно www.sevojno.org.rs  дана 07.11.2018.године.

 

III  Учесници конкурса имају право приговора на листу вредновања и рангирања пројеката у року од 7 дана од дана објављивања листе на интернет презентацији Градске општине Севојно, односно закључно са 14.11.2018.године

 Председник комисије

                                                                              Борко Вујовић