На основу Одлуке о укључивању грађана у буџетски процес кроз спровођење Акције „Ужички програм локалног партнерства – УДРУЖИМО СЕ” („Службени лист Града Ужица” број 14/23) и Јавног позива за финансирање пројеката од јавног интереса – акције „Ужички програм локалног партнерства – УДРУЖИМО СЕ” од 17. маја 2023. године, Комисија за доделу средстава сачињава,

 

ЛИСТУ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРОЈЕКАТА

„УЖИЧКИ ПРОГРАМ ЛОКАЛНОГ ПАРТНЕРСТВА – УДРУЖИМО СЕ”

Р.бр. ПРЕДЛОЖЕНИ ПРОЈЕКТИ Укупан број бодова Предложени износ за финансирање (дин) Образложење
1. Полигон за безбедност деце у саобраћају,

Црвени крст

92 4,000,000 Рангирани пројекти за реализацију у предложеном износу.
2. Спортски терен „Сењак Н” 90 4,000,000
3. Амфитеатар „Круг” Севојно 90 4,000,000
4. Игралиште у Балканској улици, Царина 90 4,000,000
5. Реконструкција игралишта у Крвавцима 84 3,000,000
6. „Из фотеље на тобогане” Б. Земља 84 2,800,000
7. Изградња дечијег игралишта, Турица 82 2,000,000
8. Уређење спортског игралишта у Волујцу 75 1,100,000
9. Уређење излетишта „Јованова вода”, Јелова Гора 75 1,000,000
10. Уређење парка „Паун Петронијевић”, Рибашевина 75 1,000,000
11. Уређење спортског терена у Злакуси 75 1,000,000
12. Дечије спортско игралиште „Мендино брдо” 72 Пројекти рангирани, нису предложени за финансирање јер њихова реализација превазилази укупна средства Програма. Реализација предложених пројеката могућа је из наредног циклуса Програма или других извора.
13. Дечије игралиште Росуље 69
14. Изградња спортског терена на Пори 63
15. Дечије спортско игралиште на Марином брегу 63
16. Уређење центра у Кремнима 61
17. Израда степеништа, улице/Бранка Радичевића/Милоша Црњанског 57
18. Уређење простора око „Олгине чесме” и изградња мањег дечијег игралишта Пројекат није рангиран. Предлог пројекта је испод минимално дефинисаног износа за финансирање. Планира се реализација из других извора.
19. Обнова игралишта на Марином брегу Пројекат није рангиран. Планира се реализација из других извора.
20. Реплика „Теслиног торња” и „Комплекса Варденклиф” Пројекат није рангиран.  На предметној локацији планска документација не укључује сличне садржаје. Наставиће се комуникација са предлагачима иницијативе ради евентуалне реализације пројекта.
21. Уређење дечијег парка Мегдан Пројекат није рангиран. Планира се реализација из других извора.
22. Приступачност за све – реконструкција стазе са степеништем и изградња приступне рампе до солитера у МЗ Росуље Пројекат није рангиран. Планира се реализација дела пројекта из других извора.
23. Уређење јавне површине у улици Хероја Јерковића Пројекат није рангиран. Планира се реализација из других извора након решавања претходних питања везаних за измештањe електроинсталација.
УКУПНО: 27,900,000  

 

Р.бр. ПРЕДЛОЖЕНИ ПРОЈЕКТИ – ОСЕТЉИВЕ ГРУПЕ Укупан број бодова Предложени износ за финансирање (дин) Образложење
1. Интерактивни панел за информисање са приступачним дизајном 95 2,500,000 Рангирани пројекти за реализацију у предложеном износу.
2. Изградња рампе за особе са инвалидитетом „Прва основна школа Краља Петра II” 90 2,600,000
УКУПНО: 5,100,000  

 

На Листу вредновања и рангирања учесници конкурса имају право приговора у року од осам дана од дана њеног објављивања на званичном сајту града Ужица. Приговор се може поднети препорученом поштом на адресу: Град Ужице, Градска управа за финансије, 31000 Ужице, улица Димитрија Туцовића број 52, са назнаком: „ПРИГОВОР по Јавном позиву  за финансирање пројеката од јавног интереса – акције „Ужички програм локалног партнерства – УДРУЖИМО СЕ”или непосредно преко писарнице Града Ужица.

Ужице, 31.07.2023. године

 

Комисија за доделу средстава

 

Листу вредновања и рангирања пројеката “Ужичког програма локалног партнерства-Удружимо се” можете погледати ОВДЕ.