Република Србија

Град  Ужице

Градска општина Севојно

Комисија за финансирање/суфинансирање  пројеката –

програма   организација цивилног друштва  у 2016. години

III број 267/16

22.04.2016. године

 

На основу члана 14 до 16. Правилника о начину и поступку доделе средстава из буџета Градске општине Севојно   за  финансирање/суфинансирање  пројеката и програма организација цивилног друштва III број 06-146/16 од 14.03.2016.године, Комисија за  финансирање/суфинансирање пројеката –   програма организација цивилног друштва  у 2016. години, након спроведеног поступка по јавном позиву,  размотривши све благовремено поднете пријаве, на састанку одржаном 22.04.2016. године, сачинила је

 

Листу вредновања и рангирања пројеката

 

I

  1. Удружење особа са инвалидитетом “Минимас“ из Севојна – 71 бодова
  2. Удружење Певачка група “ Славуј ‘ из Севојна- 47 бодова
  3. Удружење“Радомир Рашо Мутавџић“ из Севојна – 39 бодова
  4. Удружење пензионера “ Севојно “ из Севојна – 0 бодова
  5. Општинско удружење бораца ослободилачких ратова до 1999.године Севојно из Севојна – 0 бодова

 

II

На основу овако сачињене листе вредновања и рангирања благовремено приспелих пројеката  – програма  из области културе у 2016.години организацијама цивилног друштва које су регистроване на територији Градске општине Севојно, предлажемо да се  се финансирање/суфинансирање наведених пројеката  изврши  у висини наведених износа и то:

 

  1. Удружење особа са инвалидитетом “Минимас“ из Севојна – 90.000,00  динара
  2. Удружење Певачка група “ Славуј“ из Севојна – 60,000,00  динара
  3. Удружење“Радомир Рашо Мутавџић“ из Севојна – 50.000,00  динара
  4. Удружење пензионера “ Севојно “ из Севојна – 0  динара
  5. Општинско удружење бораца ослободилачких ратова до 1999.године Севојно из Севојна – 0  динара

 

Укупно:  200.000 динара

 

III  Листа вредновања и рангирања пројеката објавиће се на интернет презентацији Градске општине Севојно www.sevojno.org.rs  дана 22.04.2016.године.

 

IV  Учесници конкурса имају право приговора на листу вредновања и рангирања пројеката у року од 7 дана од дана објављивања листе на интернет презентацији Градске општине Севојно, односно закључно са 04.05.2016.године.

 

Председник комисије

Милан Бјелић с.р.