Ј.К.П. Биоктош Ужице ,РЈ Одржавање зелених површина, наставило орезивање и сечу стабала на јавној зеленој површини по захтеву грађана , а по налогу Надлежне комисије града Ужица.

Р.Ј Одржавање зелених површина