У севојничком засеоку Гајеви , удруживањем средстава грађана и Градске општине Севојно, недавно је асфалтирано око 600 метара путне мреже у два правца. Према Видином брду асфалтирано је 250 метара пута, док је на у правцу  од трафостанице према Авроамовићима асфалтирано 420 метара пута.