На основу Закључка Владе 05 број 52-2561/2020 о обустављању рада са странкама путем непосредног контакта у свим органима државне управе, Аутономне покрајине Војводине  и јединицама локалне самоуправе (,,Службени гласник Републике Србије“ број 35/2020 и 37/2020), обавештавамо све грађане да ће се наставак послова који су се обављали у непосредном контакту са странкама одвијати путем  писане или електронске поште или телефонским путем.

Адреса електронске поште за подношење захтева и сва питања грађана је : gosevojno@uzice.rs, као и телефонска комуникација на бројеве: 031530094 и 0313150107,0646453033.

Обустава рада са странка спроводиће се до дана престанка ванредног стања.

Градска општина Севојно