ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

VI Број: 502-25/2020.

Датум: 04.11.2020.год.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОЈ РАСПРАВИ

Обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта предузеће „НЕБОС“ Д.О.О. ул. Првомајска бб, Севојно, поднео захтев за давање сагласности на ажурирану Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат „Складиштење и механички третман неопасног отпада“ на кат.парцели број 5650 КО Севојно  (раније 4635/5 КО Севојно), који се налази у ул. Првомајска бб, у Севојну.

У складу са чл. 3. став 1. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину (“Сл. гласник РС”, бр. 69/05), увид у поднету ажурирану Студију се може извршити у канцеларији Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 (другом) спрату зграде Градског развојног центра, улица Петра Ћеловића бб. у Ужицу.

У складу са чл. 4. став 2. и чл. 6. наведеног Правилника,  примедбе и мишљења на Студију се подносе у писаном облику за време трајања јавног увида и достављају наведеној Градској управи, Одељењу за заштиту животне средине и одрживи развој, преко писарнице Града Ужица, канцеларија бр.9, у ул. Д.Туцовића бр. 52 или путем Поште.

У складу са чл. 20. став 3. Закона о процени утицаја на животну средину и чл. 5. наведеног Правилника дана 01. децембра 2020. године, са почетком у 12,00 часова, биће одржана јавна расправа и презентација предметне Студије у сали Градског развојног центра („Шарена сала“), улица Петра Ћеловића бб. у Ужицу. Јавна расправа се мора одржати у складу са инструкцијама  Владе Републике Србије и мерама кризног штаба.

Обавештење се објљвљује на основу чл. 20 и чл. 28., а у вези са чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09), каo и на основу члана 109. и 115. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/16). Студију можете погледати ОВДЕ.