На основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје града Ужица за 2019. годину, Град Ужице обавештава пољопривредне произвођаче да су за јесење субвенције у пољопривреди предвиђене следеће мере:

– набавка опреме за пластеничку производњу (обавештење преузми ОВДЕ),

– набавка система за заливање и мрежа за засењивање и противградну заштиту (обавештење преузми ОВДЕ),

– набавка пољопривредне механизације (обавештење преузми ОВДЕ),

– набавка садница воћа (обавештење преузми ОВДЕ),

Средства ће се одобравати по редоследу поднoшења потпуних захтева, а конкурс ће бити отворен до утрошка планираних средстава. Пријем захтева ће почети 12.11.2019. године у канцеларији број 28 Градске управе Ужице.

За додатне информације обратити се на телефон број 031/590 163.