Обавештамо Вас да смо јавну расправу  и презентацију  Студије о процени утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ : – Инсталацијa антенског система РБС моб. телефоније ознаке „Севојно-Јаворска (Атлас)“  на постојећем антенском стубу, у оквиру компаније „АТЛАС” д.о.о., на кат. парцели бр. 3714/3 КО Севојно,  у ул. Партизанска бб, у  Севојнучије је одржавање било предвиђено за 4. фебруара 2021. год од 12,00 до 13,00 часова у Скупштинској сали града Ужица, у ул. Димитрија Туцовића бр.52, у Ужицу, одложили  због већег броја заинтересоване јавности, а у складу са епидемиолошком  ситуацијом у Републици Србији.

У прилогу је обавештење о одлагању јавне расправе,које можете погледати/преузети ОВДЕ  ,а  о накнадном термину и месту одржавања јавне расправе и презентацији предметне Студије бићете обавештени од стране овог органа.

 

Са поштовањем,