Обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације да ће јавна расправа и презентација Студије о процени утицаја на животну средину за пројекат: „Складиштење и механички третман неопасног отпада“ на кат.парцели број 5650 КО Севојно, ул. Првомајска бб, у Севојну, бити одржана дана 5. фебруара 2021. год од 12,00 до 13,00 часова у Скупштинској сали града Ужица,  ул. Димитрија Туцовића бр.52, у Ужицу. Јавна расправа се мора одржати у складу са инструкцијама Владе Републике Србије и мерама кризног штаба формираног због увођења ванредног стања. Носилац пројекта је предузеће „НЕБОС“ Д.О.О. ул. Првомајска бб, Севојно.

Јавна расправа и презентација предметне Студије  је била предвиђена за 01.децембар 2020. године са почетком у 12:00 часова у сали Градског развојног центра («Шарена сала»), ул. Петра Ћеловића бб, у Ужицу, али је отказана због погоршане епидемиолошке ситуације у Републици Србији.

У складу са чл. 4. став 2. и са чл. 6.Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 69/05), примедбе и мишљења на Студију о процени утицаја на животну средину се подносе у писаном облику и достављају на адресу: Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој, ул. Димитрија Туцовића бр.52, Ужице, у писаном облику, као и на службену мејл адресу у електронском облику – dusko.markovic@uzice.rs Све достављене примедбе ће бити предочене Техничкој комисији, која ће оцењивати предметну студију.