ЈКП “Биоктош” обавештава грађане, обвезнике плаћања услуге закупа и одржавања гробља да своје обавезе могу измирити од 7. маја 2020. год. на гробљу “Доварје” и “Влаовац” или на благајни предузећа које се налази у улици Николе Пашића б.б.