Обавештавају се грађани, правна лица и предузетници који су претрпели штету од елементарне непогоде 13.06.2018.године да могу поднети пријаву штете најкасније до 15.07.2018.године у складу са Законом о обнови након елементарне и друге непогоде („Службени гласник РС“, број 112/2015).

Право на помоћ због претрпљене штете утврђује се на начин утврђен Законом и одговарајућим уредбама Владе Републике Србије о чему ће подносиоци пријава бити обавештени.

Пријаве се подносе у писаној форми и достављају се поштом или се непосредно предају на писарници градских управа у Ужицу, ул. Димитрија Туцовића 52 односно у месној канцеларији.

Додатне информације у вези са пријавом штете могу се добити у Градској управи за инспекцијске послове и комуналну полицију града Ужица, ул. Вуколе Дабића 1-3 или у месној заједници.

НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

                     Зоран Милитаров