ОБАВЕШТЕЊЕ

 

о продужетку рока за подношење пријава за учешће на Јавном конкурсу за суфинансирање мера енергетске ефикасности на породичним кућама и стамбеним зградама на територији града Ужица.

Обавештавамо заинтересоване грађане да је рок за подношење пријава за учешће на Јавном конкурсу за суфинансирање мера енергетске ефикасности на породичним кућама и стамбеним зградама на територији града Ужица продужен и траје до 25.05.2020.године.

Услови учешћа на Конкурсу остају непромењени, осим рока за завршетак радова који ће бити продужен.

Пријава се подноси у затвореној коверти са именом, презименом и адресом подносиоца захтева, на портирници Градске куће или поштом на адресу:

Град Ужице

Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове

Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој

Димитрија Туцовића 52

Са назнаком: СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ НА ПОРОДИЧНИМ КУЋАМА И СТАМБЕНИМ ЗГРАДАМА У ГРАДУ УЖИЦУ ЗА 2020.ГОДИНУ-Не отварати

Заинтересовани учесници јавног Конкурса у току трајања овог огласа, а пре подношења пријава детаљне информације могу добити на телефон број 031/592-421 и 031/ 592-422

Документа за пријаву се могу преузети са званичне интернет странице Града Ужица или на портирници Градске куће улица Димитрија Туцовића 52.

Јавни конкурс за суфинансирање мера енергетске ефикасности на породичним кућама и стамбеним зградама на територији града Ужица можете погледати ОВДЕ.

МАТЕРИЈАЛ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ

Образац пријаве на јавни конкурс за суфинансирање мера енергетске ефикасности на породицним кућама и стамбеним зградама на територији града УжицаПравилник