ОБАВЕШТЕЊЕ

 о продужетку рока за подношење пријава за учешће на Јавном конкурсу за суфинансирање обнове фасада стамбених и стамбено-пословних зграда на територији града Ужица.

Обавештавамо заинтересоване грађане да је рок за подношење пријава за учешће на Јавном конкурсу за суфинансирање обнове фасада стамбених и стамбено-пословних зграда на територији града Ужица продужен и траје до 29.05.2020.године.

Услови учешћа на Конкурсу остају непромењени, осим рока за завршетак радова који ће бити продужен.

Пријава се подноси у затвореној коверти са именом, презименом и адресом подносиоца захтева, на портирници Градске куће или поштом на адресу:

Град Ужице

Градска управа за инфраструктуру и развој

Одељење за локални економски развој

Димитрија Туцовића 52

31 000 Ужице

Заинтересовани учесници јавног Конкурса у току трајања овог огласа, а пре подношења пријава детаљне информације могу добити на телефон број 031/590-105

Јавни конкурсу за суфинансирање обнове фасада стамбених и стамбено-пословних зграда на територији града Ужица можете погледати ОВДЕ.