ОБАВЕШТАВАМО

власнике и кориснике непокретности у Градској општини Севојно , Град Ужице чије се парцеле налазе у заштитном појасу далековода 110, 220 и 400 КV, односно у близини и испод фазних проводника;

ДВ 115/5, 116/1, 134/1, 1208, 196

да:

  1. Акционарско друштво ,.Електромрежа Србије” Београд – Подручје преносног система Ваљево
    почиње са радовима на сечи растиња у заштитном појасу далековода, као и његовом проширењу почев од фебруара текуће године;
  2. Власници парцела ИМАЈУ ОБАВЕЗУ да након сече преузму и склоне посечено растиње и стабла;
  3. Власници парцела НЕ СМЕЈУ да засађују растиње – дрвеће, нити да граде објекте у близини испод и изнад далековода, да не би угрозили рад далековода, супротно Закону о енергетици, техничким и другим прописима.

Непоступање у складу са овим обавештењем повлачи прекршајну одговорност у складу са Законом о енергетици.

За евентуалне информације можете се обратити особама за контакт испред ЕМС АД: Самостална служба за управљање одржазање ВНВ: Ненад Трифуновић на тел.014/294-128. Горан Ђурић на тел.014/294-122 и Александар Видић  на тел. 014/294-122 или Јединици  одржавања ВНВ; Алекса Филиповић на тел. 014/294-129.

                                                                           Градска општина Севојно

Обавештење ЕМС-а можете погледати ОВДЕ