РАСПИСАНИХ ЗА 2. ЈУН 2024. ГОДИНЕ

Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности града Ужица је изложила део јединственог бирачког списка за подручје града Ужица у згради градских управа, Димитрија Туцовића 52, канцеларија број 10, у времену од 08,00 сати до 15,00 сати сваког радног дана, на тај начин што се путем рачунарске опреме омогућава грађанима да уношењем ЈМБГ провере да ли су уписани у бирачки списак и да ли су уписани подаци тачни.

Бирачки списак се закључује дана 17. маја 2024. године

до 24 сата

Позивају се грађани са пребивалиштем на територији града Ужица који имају бирачко право да могу извршити увид у део бирачког списка за град Ужице у циљу провере личних података уписаних у бирачки списак и подносити захтев за упис, брисање, допуну или исправку неке чињенице, до дана закључења бирачког списка.

Посебно се позивају малолетна лица која бирачко право стичу најкасније на

дан избора да могу извршити увид у део бирачког списка за град Ужице у циљу провере личних података уписаних у бирачки списак и подносити захтев за упис, брисање, допуну или исправку неке чињенице, до дана закључења бирачког списка.

Обавештавамо грађане са пребивалиштем на територији града Ужица да Градској управи, најкасније 5 дана пре закључења бирачког списка (до 11. маја до 24 сата) могу поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће на предстојећим изборима за одборнике Скупштине града Ужица гласати према месту боравишта (изабрано место гласања ).

Уколико у наведеном року није уписан податак да ће бирач гласати према месту боравишта бирач може гласати само према месту пребивалишта.

Од проглашења изборне листе право подношења захтева за промену у делу јединственог бирачког списка има и подносилац те изборне листе или лице које он овласти.

Након закључења бирачког списка Министарство надлежно за послове управе врши све промене у бирачком списку (упис, брисање, измена, допуна или исправка) до 72 часа пре дана избора, односно до 29. маја 2024. године.

Увид у јединствени бирачки списак може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе https://upit.birackispisak.gov.rs/, уношењем података о јединственом матичном броју грађана.

27.април 2024. године

 

      ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА,

      ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ