Градска управа града Ужица  је изложила део јединственог бирачког списка за подручје насељеног места Севојно  у згради градске општине Севојно у улици Миливоја Марића број 40 (тел: 031/531-998) и у згради градских управа, Димитрија Туцовића 52, канцеларија број 10 (тел: 031/590-149), у времену од 08,00 сати до 15,00 сати сваког радног дана,

 

на тај начин што се путем рачунарске опреме омогућава грађанима да уношењем ЈМБГ провере да ли су уписани у део бирачког списка и да ли су уписани подаци тачни.

 

Бирачки списак се закључује дана 16. фебруара 2018. године

 до 24 сата

 

Позивају се грађани насељеног места Севојно који имају бирачко право да могу извршити увид у део бирачког списка за насељено место Севојно у циљу провере личних података уписаних у бирачки списак и подносити захтев за упис, брисање, допуну или исправку неке чињенице, до дана закључења бирачког списка.

 

Посебно се позивају малолетна лица која бирачко право стичу најкасније на

дан избора да могу извршити увид у део бирачког списка за  насељено место Севојно у циљу провере личних података уписаних у бирачки списак и подносити захтев за упис, брисање, допуну или исправку неке чињенице, до дана закључења бирачког списка.

 

Од проглашења изборне листе право на подношење захтева за промену у бирачком списку има и подносилац те изборне листе или лице које он овласти.

 

Након закључења бирачког списка Министарство надлежно за послове управе

врши све промене у бирачком списку (упис, брисање, измена, допуна или

исправка) до 72 часа пре дана избора.

 

  1. 17. јануар 2018. године

 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА,

ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ