Обавештавају се студенти, да због новостале ситуације и што мањег контакта, Уверење о приходу по члану домаћинства, које издаје Градска управа Ужице, за студентске домове, да

  • Захтев за издавање уверења о приходу по члану домаћинства , студенти могу преузети на сајту Града Ужица, као и изјаву о члановима домаћинства која се не оверава код нотара;
  • Потребна документа: ПОТВРДЕ О ПРИМАЊИМА ЗА РОДИТЕЉЕ КОЈИ СУ ЗАПОСЛЕНИ (од послодавца) и ПОТВРДЕ ЗА РОДИТЕЉЕ КОЈИ ИМАЈУ САМОСТАЛНУ ДЕЛАТНОСТ (0д свог књиговође потврде о извршеним уплатама доприноса или ако су се определили за зараду, онда потврда о заради);
  • За све остале –незапослена лица, пензионери, пољопривредници, незапослена лица која су социјално осигурана, а нису пријављени НСЗ – ДОКУМЕНТА СЕ ПРЕУЗИМАЈУ ПО СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ уз вашу сагласност (образац бр.1 ИЗЈАВА уз захтев);

ПОПУЊЕН ЗАХТЕВ И ИЗЈАВА , КАО И ПОТВРДЕ О ПРИМАЊИМА МОГУ СЕ СКЕНИРАТИ И ПОСЛАТИ НА е-маил: mirjana.rakicevic@uzice.rs или поштом:
Градска управа Ужице,
Одељење друштвених делатности,
СТУДЕНТСКИ ДОМОВИ- Димитрија Туцовића 52, Ужице
или директно на портирници Градске управе

НАПОМЕНА: ЗАХТЕВ СЕ ПОПУЊАВА НА ИМЕ СТУДЕНТА – ЧИТКО И ЈАСНО
УВЕРЕЊЕ о приходу по члану домаћинства, попуњено и оверено, шаље се на е-маил студента или се могу преузети на портирници градске управе Ужице.

Моле се студенти, да са подношењем захтева крену раније, јер је конкурс за студентске домове већ изашао, како за бруцоше, тако и за остале студенте.

Контакт:
Мирјана Ракичевић
031/590-126

Захтев за издавање уверења о приходу по члану домаћинства можете преузети ОВДЕ.
Изјава о члановима домаћинства можете преузети ОВДЕ.