Обавештавају се такси превозници (предузетници и возачи) да је град Ужице спреман да у сарадњи са Техничком школом „Радоје Љубичић“ Ужице, омогући преквалификацију или доквалификацију такси превозника у циљу усклађивања пословања са Законом о превозу путника у друмском саобраћају.

Чланом 87б наведеног Закона предвиђено је да такси превозници морају имати звање возача моторног возила или звање техничара друмског саобраћаја, односно звање возача специјалисте петог степена стручне спреме, као и радно искуство на пословима возача моторног возила од најмање пет година.

Сматра се да возач испуњава наведене услове и уколико има  квалификациону картицу возача или возачку дозволу са уписаним кодом „95“, као и сертификат о стручној компетентности за обављање послова професионалног возача.

Пријаве са пратећом документацијом подносе се у ТШ „Радоје Љубичић“ Ужице од 8. до 15. марта 2021. године, у времену од 9 до 12 часова.

Све потребне информације могу се добити у просторијама школе, или преко телефона 512-851.