ЈП “Ужице развој” обавештава грађане, кориснике јавног градског и приградског превоза на територији Града Ужица да ће се од среде 23. јуна 2021. године на шалтеру ЈП ”Ужице развој” Ужице, на уласку у аутобуску станицу Ужице, вршити овера легитимација за бесплатан превоз у систему јавног градског и приградског превоза на територији Града Ужица, за лица која остварују право на добијање легитимације у складу са Скупштинском одлуком о бесплатном превозу.

Према овој Одлуци право на добијање легитимације имају:

 1. Лица која имају преко 65 година живота:
 • Уколико немају прихода
 • Пензионери чије пензије не прелазе износ од 25.000,00 динара
 1. Особе са инвалидитетом, и то:
 • Којима су оштећени екстремитети битни за управљање возилом,
 • Корисници инвалидских колица,
 • Слепе и слабовиде особе чије је оштећење вида најмање 90%,
 • Ратни и мирнодопски војни инвалиди од I до IV групе инвалидитета,
 • Цивилни инвалиди рата од I до IV групе инвалидитета,
 • Особе са групом инвалидитета уколико имају оштећење доњих екстремитета и остварују право на ортопедски додатак или ортопедско помагало.
 1. Лица оболела од тежих болести:
 • Дистрофије,
 • Параплегије,
 • Квадриплегије,
 • Церебралне парализе,
 • Лица на дијализи,
 • Лица оболела од карцинома.
 1. Добровољни даваоци крви

– Мушкарци који су дали крв преко 80 пута

– Жене које су дале крв преко 20 пута

Валидност легитимација ће се продужавати за наредни период од 6 месеци. Приликом овере легитимација за лица која имају пензију мању од 25.000,00 динара неопходно је приложити последњи чек од пензије.

Према Скупштинској одлуци право на регресирани превоз имају пензионери са пребивалиштем на територији града Ужица, старији од 65 година, са пензијом од 25.001,00 динара закључно са 30.000,00 динара. Висина учешћа у цени превоза је 1.000 динара за шестомесечни период.

Радно време шалтера je радним данима од 8 до 15 часова.