1. Одлука о буџету 2019.
 2.  Мишљење на Статут града Ужица
 3. Извештај о деветомесечном извршењу буџета 2018.
 4.  Решење, Изборна комисија 2018.
 5.  Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету 2018.
 6.  Извештај о шестомесечном извршењу буџета 2018
 7.  Решење комисија за буџет
 8. Одлука о завршном рачуну
 9.  Комисија за друштвене делатности
 10. Одлука о престанку мандата Марић, Јеремић
 11.  Одлука о потврђивању мандата Оташевић
 12.  Одлука о потврди нових мандата
 13. Одлука о избору чланова већа
 14.  Одлука о избору председника
 15.  Одлука о избору заменика председника
 16.  Административно – мандатна комисија
 17.  Постављање секретара скупштине
 18.  Избор заменика председника скупштине
 19.  Избор председника скупштине
 20.  Потврђивање мандата одборника
 21.  Одлука о престанку мандата – Бугариновић
 22.  Одлука о престанку мандата – Масал
 23.  Решење о разрешењу и именовању чланова Изборне комисије
 24.  Локални акциони план запошљавања за 2018. годину
 25.  Одлука – Локални акциони план запошљавања за 2018. годину