ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО ЗА 2018. ГОДИНУИ З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ЈУН 2018. ГОДИНЕРешење о именовању изборне комисије ГО СевојноИзвештај о извршењу шестомесечног буџета за ГО СевојноРешење о избору комисије за друштвене делатностиОдлука о завршном рачуну буџета ГО Севојно за 2017. годинуРешење о избору комисија за буџет и финансијеОдлука о потврђивању нових мандата Ерић, ВиторовићОдлука о престанку мандата Марић, ЈеремићОдлука о избору ВећаОдлука о избору заменика председника ГООдлука о избору председника ГО СевојноОдлука о потврђивању мандата ОташевићРешење о избору чланова административно мандатне комисијеОдлука о постављању секретараОдлука о избору заменика председника скупштине градске општине СевојноОдлука о избору председника скупштине градске општине СевојноОдлука о потврди мандата 14 одборника