Закључак – Усвајање Периодичног извештаја о реализацији годишњег програма за први квартал 2024. Спортско удружење Севојно

Закључак – Допис Саобраћајној полицији и Комуналној милицији збор проблема непрописног паркирања

Закључак – Пренос средстава Гимнастичком клубу Севојно за други квартал 2024. године по основу годишњег програма

Закључак – Пренос средстава Карате клубу Севојно за други квартал 2024. године по основу годишњег програма

Закључак – Пренос средстава Спортском удружењу Севојно за други квартал 2024. године по основу годишњег програма

Закључак – Удруживање средстава за инфраструктурне радове Радован Бугариновић улица Браће Чолића 176

Закључак – Удруживање средстава за инфраструктурне радове Зоран Несковић крак улице Крсте Смиљанића

Закључак – Удруживање средстава за инфраструктурне радове Зоран Перисић Ужичка улица

Закључак – Усвајање Периодичног извештаја о реализацији годишњег програма за први квартал 2024. Гимнастички клуб Севојно

Закључак – Усвајање Периодичног извештаја о реализацији годишњег програма за први квартал 2024. Карате клуб Севојно 

Закључак – Предлог одлуке о ангажовању ревизора
Закључак – Сагласност на Одлуку о повећању цене воде Водовод Гајеви – Љубање
Закључак – Удруживање средстава за инфраструктурне радове Чубрак Љубивоје крак Партизанске улице
Закључак – Удруживање средстава за инфраструктурне радове Митрашин Панић Дунавска улица
Закључак – Удруживање средстава за инфраструктурне радове Осматрачница Видино брдо
Закључак – Удруживање средстава за инфраструктурне радове ул. др. Гојка Сокића 100
Закључак – Захтев Бранка Кујунџића
Закључак по захтеву Мирослава Перовића
Закључак – Удруживање средстава за инфраструктурне радове Дејан Жилић М.Косјеровића 10
Закључак – Удруживање средстава за инфраструктурне радове Михаило Тимотијевић Херцеговачка улица
Закључак – Удруживање средстава за инфраструктурне радове набавка 2 пумпе за Водовод Гајеви – Љубање