На 23. седници Већа донете су одлуке којима су одобрена средства спортским организацијама за четврти квартал, а по основу годишњих програма у области спорта за 2019. годину.