Комисија за доделу јавних признања и награда града Ужица расписала је овогодишњи јавни позив за подношење предлога успешних појединаца, удружења, организација, установа, предузећа. Позив је отворен до 10. септембра и до тог датума, сви могу дати своје образложене предлоге како особа, тако и правних лица, за која сматрају да заслужују да добију једно од три признања.

 „Повеља се односи на свеопшти допринос развоју града, плакета за остварене резултате у дужем временском периоду, док награда града подразумева изузетне резултате и односе се на све области градског живота. Награде могу добити појединци и правна лица, с тим да појединац може једно од признања добити само једном, док правна лица могу бити једном у пет година.