На основу Јавног позива за финансирање пројеката од јавног интереса – акције „Ужички програм локалног партнерства“додељена су средства за реализацију  пројекта пешачке стазе према цркви Светог Ахрангела Михаила (стара црква) са којим су конкурисали грађани Градске општине Севојно

Урађен је потпорни зид,зацевљен Цркварски поток , урађани земљани радови и постављена асфалтна греба.

Вредност радова је  око 300.000 динара.