Послове прања улица и одржавања хигијене на територији Градске општине Севојно обавља  Ј.К.П. „Биоктош” Ужице , Р.Ј. Одржавање јавне хигијене , по Програму који се доноси за сваку календарску годину , а реализацију Програма контролише Градска управа за инфраструктуру и развој.

Програмом за 2018. годину предвиђено прање за градску општину Севојно  је четвртком у првој и трећеј смени. Ручно чишћење се обавља сваког радног дана.

План прања за градску општину Севојно;

Прва смена;

Улице ; Јаворска  део  , Милића Косјеровића део , Сремска део , Гаврила Принципа део , Браће Николић део, Соколска, Цара Душана и Вишеслава Бугариновића.

Трећа смена;

Улице; Миливоја Марића , Хероја Дејовића,Браће Чолић,Радише Бугариновић,Александра Вучковић и део Улице Мајке Јевросиме.