Рушењем постојећег асфалтног застора са утоваром и одвозом почели радови на реконструкцији Улице Гаврила Принципа у Севојну. У наредним данима радиће се на припреми за асфалтирање постављањем тампона од јаловине и дробљеног камена .

Дужина деонице је 200 метара дужних а вредност радова је око 1,1милион динара.

Радове изводи  А.Д. „Путеви” Ужице , а средства за извођење радова обезбедили су Ј.П. „Путеви Србије”