Радови на реконструкцији Улице Гаврила Принципа у Градској општини Севојно, дефинисани су путем јавне набавке а састоје се из поправке и изградње армирано бетонских потпорних зидова и других пратећих објеката.

У каснијем периоду приступиће се поправци и изградњи саобраћајнице