Река Ђетиња која протиче кроз градску општину Севојно  више година није чишћена тако да је обала обрасла шибљем и растињем.

ЈП„ Србија воде” у сарадњи са градском општином Севојно почела је вађење растиња и чишћење обале уз саму реку у дужини око 550 метара.

Акција чишћења има за циљ да побољша комуналну слику на територији једине градске општине на територији града Ужица.